Bizim Kasaba

'İnsan, cahili olduğu şeyin düşmanıdır'


OTURAN TÜRK    30.05.2012

Kimse Türk gibi, güzel, rahat, yayılıp gevşemiş olarak, ilik ve kemiğiyle, ruhu ve bedeniyle oturamaz; otursa da keyfini çıkaramaz. Oturmak, Türk insanının özgün niteliğidir. Bedeninin her hücresi, yüzünün çizgileriyle oturur. Sanki hiç kalkmamış ya da kalkmayacakmış gibi.

Bu sanatı Topkapı Sarayı'ndaki Sultanlardan öğrenmiştir sanki. Başkalarını evine, ofisine, odasına, okuluna, bahçesine oturmaya çağırır. Gelmeyene gücenir. Oturmayan konuğun ziyaretini saymaz. Oturanlar da birbirlerini oturmaya davet ederler.
-En baba eylemleri bile 'oturma' şeklindedir- 


Resmi toplantılarına 'oturum' derler. Oturumlara ad ve sayı verirler. En ciddi konuşmalar bir köşeye çekilip oturarak yapılır. Üç-beş hal hatırdan sonra, oturanlar genizlerini temizler, derin bir sessizliğe gömülür ve oturmaya devam ederler.

                                                                            Pritchett