Bizim Kasaba

'İnsan, cahili olduğu şeyin düşmanıdır'